ser Stil Ahşap
Stil Ahşap olarak,
Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularının tümünü içine alan Entegre Yönetim Sistemimizin amacı; paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, topluma, çevreye ve çalışanlarımıza karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek, hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmektir.

Bu amaca ulaşmak için;

- Gerçekleştireceğimiz tüm projelerde kaliteli üretim/hizmet sunmayı ve müşteri odaklı çalışmayı temel prensip olarak benimseyeceğimizi,

- Stratejik yönü ile çevresel ve toplumsal sorumluluklarımızın bilinciyle faaliyet gösterdiğimiz her yerde ve tüm alanlarda bütünsel bir sürdürülebilirlik yaklaşımıyla toplumumuz ve dünyamız için pozitif etki yaratacağımızı,

- Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, mevzuatlarının yükümlülüklerini yerine getireceğimizi,

- Çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve toplumun Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, bilincini oluşturacağımızı ve arttıracağımızı,

- İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlayacağımızı,

- Tehlikeleri ortadan kaldırmaya ve tüm riskleri azaltmaya yönelik faaliyetleri yürüteceğimizi,

- Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanacağımızı,

- Entegre Yönetim Sistemi performansımızı sürekli iyileştireceğimizi,

- Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetlerin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu bilincini yerleştireceğimizi ve benimseteceğimizi, ayrıca tüm çalışanların danışma ve katılımlarını sağlayacağımızı,

- En önemli değerimizin insan kaynağı olduğu bilinciyle, yüksek yetkinliklerde çalışanları istihdam ederek ve çalışanlarına sürekli yatırım yaparak çalışan kalitesini ve memnuniyetini en üst seviyede tutacağımızı, taahhüt ediyoruz.