-Yasal Mevzuatlar çerçevesinde,

-Doğal ve sosyal çevrenin; asgari seviyede etkilenmesine öncelik vermek,
-Üretim gerçekleştirirken,çevreye en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanmak,her yeni projede çevreyi koruma ve kirliliği önlemede sürekli iyileştirme sağlayarak gelecek nesillere daha iyi yaşam kalitesi sağlayacak bir ortam bırakmak,
-Kaynaklarımızı en az fire oluşturacak şekilde kullanarak,milli servet kaybını ve kaynakların bilinçsizce tüketimini önlemek,
-Çalışanların sağlığı açısından işlerin güvenli ve emniyetli şekilde gerçekleştirilmesini işletmemizin kesin kuralı olarak kabul etmek,
-İşçi sağlığını ve iş emniyetini temin edecek ileri teknoloji ve yöntemleri uygulayarak iş kazalarını önlemek ve her yeni projede tehlike ve riskleri bertaraf etmekte sürekli iyileştirme sağlamak,
-Müşteri istek ve beklentileri doğrultusunda müşteriye hatasız hizmet sunmak,
-Çalışanlarımıza sürekli eğitimler planlayarak ,kalite anlayışını işletmemizin her kademesinde benimsemelerini ve kalite yönetim sistemine etkin olarak katılımlarını sağlamak,
-Firmamızın temel politikalarını oluşturmaktadır…