• 1 ) Anatomik Ağaç Yapı Analizi
 • Ağaç anatomisi, ağaç yapısının makroskopik, mikrokopik ve submikrokopik öğretimidir, bu öğreti ağaç yapısının, ağaç tiplerinin ve ağaç özelliklerinin tarifi, raporlanması ve tespiti ile bağlantılıdır.Bu sistematik ve kullanılan ağaç anatomisinde değişmektedir. Sistematik ağaç anatomisi ağaç tiplerinin tam tarifi ile meşgul olmaktadır; uygulanan ağaç anatomisi ise, bitki fiziolojisinin, patoloji, ökoloji,paleobotanik, kağıt,selülöz ve ağaç teknolojisi ( Ağaç fiziği, Ağaç kimyası, Ağaç Koruma, Ağaç Kurutma, Ağaç kaplaması, Ağaç işlemesi, Ağaç çeşit tespiti dahil ) sorunlarıyla uğraşmaktadır. Bitki anatomisi içinde Ağaç anatomisi, Ağaç kökü, Ağaç gövdesi, Ağaç dalları, Özel doku olarak ayrılmaktadır.

 • 1.1 Genel İşaretler ( NH,LH)
 • Açık tohumlu bitkilerin ağacı,kendi erken tarihçesinde cinsinin gelişmesinde kıyaslandığında basit ve sürekli bir doku yapılanması görülür.Tracheiden ve Parenchym hücreleri Örnekler :
  Yerli Kozalaklı ağaçlar:
  Köknar,Ardıç,Kara Çam,Ladin (Çam),Adi Çamlar,Weymouth Çamı,Douglasie,Porsukağacı,v.s.
  Yabancı Kozalaklı ağaçlar:
  Büyük Sahil köknarı,Pelesenk Köknarı v.s.,Kauri,Parana pine,Zeder,Hayat ağacı selvi,Sugi,Samou,Selvi ağacı,Sempilor,Alerce,Afrika cedar,doğu kırmızı cedar,Incense cedar,Baldcypress,Sumpfcypress,Batı Hayat ağacı,Dev Hayat ağacı,Kanada Hemlock Köknarı,Batı Amerika Köknarı,Amerikan Karaçamı,Sibirya Karaçamı v.s. Kapalı tohumlu bitkilerin ağaçları,buna mükabil ilerlemiş kök tarihçesinin gelişmesinde yapı elemanları hakkında geniş bir ihtisaslaşma öğrenildi.Damar,Libriform Lifi,Tracheiden,Parantim hücreleri. Önemli yerli Yaprak ağaç çeşitleri:Dağ Tarla Spitzahorn,Ross Kestane Ağacı,Siyah Kızılağaç,Ak Kayın ağacı,Gürgen,Kayın ağacı,Dişbudak ağacı,Ceviz ağacı,Çınar,Schwarzpappel,Aspe,Kiraz ağacı,Sap,Üzüm,Kırmızı Meşe,Robinie,Yaz ve kız ıhlamur ağacı,Feldrüster,Flatterrüster,Bergrüster,Asil Kestane ağacı,v.s.

 • 1.2Enine Kesit: ( Q )
 • Gövde ve kütük ekseni ne dikey ve ağaç şualarına doğru yapılan kesimdir. Örnek Sene Halkaları ve artış bölgeleri nerdeyse daire biçiminde görülmektedir,Ağaç şuaları değişken büyüklükte,radyal yürüyen çizgiler olarak,Yaprakağaç damarları küçük veya büyük gözenekler olarak oluşur…Anlamdaş:Beyin Kesimi.

 • 1.3 Teğet Kesim: ( T )
 • Gövde ve Kütük eksenine paralel nerdeyse ağaç şualarına dikey daha doğrusu artış bölgelerine teğet olarak yapılan kesim. Örnek: Sene halkaları veya artış bölgeleri titrek bir formda görülmektedir,ağaç şualarında değişik büyüklükte iğ ler veya çizgiler,daha büyük Yaprak ağaç damarlarında damar oyukları (İğne oyukları) görülmektedir.Anlamdaş: Veterkesimi,Tahta kesimi,Titrek kesim.

 • 1.4 Radyal Kesim: ( R )
 • Gövdenin veya Kütük ekseninin ortasından ve nerdeyse ağaç şualarına paralel daha doğrusu Artış bölgelerine dikey kullanılan kesim. Örnek: Sene halkaları veya artış bölgelerş çizgi biçiminde görülmektedir,ağaç şuaları değişik büyüklükte şerit olarak (Ayna),daha büyük Yaprak ağaç damarlarında damar oyukları (İğne oyukları) görülmektedir.Anlamdaş:Ayna kesimi.

 • Çekirdektahta: ( K )
 • Çekirdektahtaların gövde enine kesimini ve sınır halkalarını ve çoğunlukla karanlık boyanmış bölümleri görmek için,çekirdek renk eğitimi zorunludur. Çekirdekleme yapısal ( verthyllung Nokta yapıştırması ) ve kimyasal değişikler (Yedek maddelerin hücre duvarlarından veya / ve hücre aralıklarından sökülmesi yoluyla,Çekirdek maddelerin depolanması ) bağdaştırılmaktadır.Ağaç çekirdeğinde yaşayan hiçbir hücre bulunmamaktadır. Renk çekirdek eğitimi Mecburi ve ihtiyari arasında değişmektedir. Örnekler: Önemli yerli kozalaklı Çekirdek ağaçları: Karaçam,Çam,Douglasie,Porsukağacı, Önemli yabancı kozalaklı Çekirdek ağaçları:Parana Pine,Hayat ağacı,Ardıç ağacı,Zeder,Alerce,Batı kırmızı cedar,Pitch pine,Kırmızı ağaç,Batı kırmızı cedar,v.s. Yerli yapraklı Çekirdekağaçları: Okoume,Iroko, Palisander,Dao, Abanoz,Makore, Sapelli,Afrika Mahon,Dibetou,Bete,Wege,Tchitola,Padouk,Limba,Teak,v.s.

 • Çiviağacı (Tahtası) ( Sp )
 • Öncelikli aşağı yukarı göze çarpan çekirdek ağaç ve iç kabuğa kadar giden ayakta bulunan gövdenin yaşayan hücreleri,gövdenin enine kesimin değişik parçalarında;su iletişimine faydalıdır.Geciken çekirdek ağaç oluşumundaki ağaçlarda,gövdenin enine kesiminde ne renk nede nemlilik farkları tespit edilebilinir,bu sebeple bunlara çivi tahta ağacı da denilir. Örnekler: Yerli çekirdek tahta oluşumu gecikmeli ağaçlar: Sivri akça ağaç,Dağda yetişen akça ağaç,Kızılağaç,Akkayın ağacı,Kayınağacı,Aspe,v.s. Açık renkli Çekirdek Tahtası (Olgun Ağaç R) Gövdenin enine kesilmiş sınır çubuklarının etrafında bulunan nerdeyse renksiz çekirdek bölgesi;sertlik eksikliğinden ve az su bulunmasından dolayı çivi tahta olmaktan kendini ayırır. Örnek: Açık renkli çekirdek ağaçlar: Köknar,Tarla Akçaağacı,Kırmızı Kayın ağacı,Çam,Armut ağacı,v.s. Ağaç çeşitlerinin sayısı 5 10 15 20 25 30 86 Ağaç çeşitlerinin renk göstergesi Soldan sağa:beyazımsı sarımsı kırmızımsı açık kahverengi kırmızımsı kahverengi kahve rengimsi yeşilimsi siyahımsı Çekirdeği Olgun Ağaç Çekirdek ve çivi tahtası arasında bulunan ağaç şeriti,bu çivi tahtasından daha az su içermektedir ve renk bakımından ayrılamamaktadır. Çekirdeği olgun ağaçlar: Dişbudak,Söğüt,Rüster;v.s. Ağacın Rengi: Anatomik,fiziksel ve kimyasal nedenlerden dolayı kendine has renk tonu ağaç çeşidine göre beyazdan siyaha kadar birçok geçişlerle renk göstergesi göstermektedir. Ağacın rengi ağacın çeşidinin içinde veya gövdesinde değişebilmektedir.Renk değişiklikleri (örnek:sonradan kararmalar) normaldir.Ağacın normal renginden çok farklı sapmalar renk hatalarıdır.Bir ve iki renklilik olarak değişmektedir.


 • Bazı önemli yerli ağaçların çekirdek tahta renkleri: Beyaz:Akçaağaç,Akkayın ağacı,Beyaz Kayın ağacı,Aspa,Ihlamur ağacı,: Kırmızımsı,Kırmızımsı kahverengi:Kızılağaç,Kırmızı Kayın ağacı,Armut ağacı,Kiraz ağacı,: Kahverengimsi:Asil kestane ağacı,Dişbudak,Avrupa Ceviz ağacı,Çınar,Meşe; Yeşilimsi:Robinie, Siyahımsı Çekirdek tahta renklerine abanoz ağaç,çeşitlerinde rastlamak mümkün. Çift renkli çekirdek tahta renk ağaçları:Palisander,Çizgili Abanoz Ağacın Parlaklığı: Kesim yerleri,kendine has anatomik kimyasal ve fiziksel özlliklerle-örnek radyal kesim üzerinde kesilmiş tahta şuaları,ağacın içerdiği maddeleri ve değişken damar yolları aynı anda ışık görmüşlerse-az veya çok kuvvetli parlak ortaya çıkabilirler. Örnekler:Yerli Ağaç çeşitlerinin radyal kesimi:Abanoz,Kırmızı Kayın ağacı,Çınar, Meşe,Robinie. İletken doku:Suyu ve onun içindeki besleyici maddeleri iletmeyi sağlayan doku. Örnekler: Kozalaklı ağaçlar içinde:Erken ağaç ve Ağaç şuaları Yapraklı ağaçlar içinde:Damarlar

 • Toplama dokusu:
 • Yedek maddelerin toplanmasına ve besleyici ve geliştirici maddelerin iletilmesine yardımcı olan parentimatik dokular.Eksenel ve radyal biçimlendirilmiş tuğla biçiminde veya isodiametrik hücrelerden oluşmaktadır. Örnekler: Ağaç parentisi: xylam parentisi Eksenel düzenleme: Eksenel parentim Radyal düzenleme: Ağaç şuası parentimi.Bunun dışında reçine yollarının epitel Hücreleri. Kuvvetlendirme dokusu: Eksenel hücre maddelerinin mekanik güçlenmesini sağlayan dokular. Örnekler: Kozalaklı ağaçlarda:Geç ağaçlar Yapraklı ağaçlarda:Libri form lifleri ve lifler. Özel Dokular: Örnekler:Kozalaklı ağaçlarda:Baskı ağaçları,Reçine kanalları, Yapraklı ağaçlarda:Çekme ağaçları,Yaralı ağaçlar ve entersellular kanallar. Doku hissesi tespiti Değişik hücre dokularını,damarlar,lifler,uzun parensitler,ağaç şuaları gibi,adetlerine göre tespit etmek,enine kesimin optik yapılış ölçümlerine göre olmaktadır. Örnekler: a) Oküler ağın mikrometre yardımı ile planimetrik uygulama. b) Oküler mikrometre veya kaynaşma donanımı yardımı ile çizgi ölçme uygulaması, c) Kaynaşma donanımı yardımı ile nokta uygulaması ile. d) Bilgisayardan idare edilen mikroskopik resim analizi.

 • 1.4 Radyal Kesim: ( R )
 • Gövdenin veya Kütük ekseninin ortasından ve nerdeyse ağaç şualarına paralel daha doğrusu Artış bölgelerine dikey kullanılan kesim. Örnek: Sene halkaları veya artış bölgelerş çizgi biçiminde görülmektedir,ağaç şuaları değişik büyüklükte şerit olarak (Ayna),daha büyük Yaprak ağaç damarlarında damar oyukları (İğne oyukları) görülmektedir.Anlamdaş:Ayna kesimi.

 • 1.4 Radyal Kesim: ( R )
 • Gövdenin veya Kütük ekseninin ortasından ve nerdeyse ağaç şualarına paralel daha doğrusu Artış bölgelerine dikey kullanılan kesim. Örnek: Sene halkaları veya artış bölgelerş çizgi biçiminde görülmektedir,ağaç şuaları değişik büyüklükte şerit olarak (Ayna),daha büyük Yaprak ağaç damarlarında damar oyukları (İğne oyukları) görülmektedir.Anlamdaş:Ayna kesimi.