• Çekirdektahta: ( K )
 • Çekirdektahtaların gövde enine kesimini ve sınır halkalarını ve çoğunlukla karanlık boyanmış bölümleri görmek için,çekirdek renk eğitimi zorunludur. Çekirdekleme yapısal ( verthyllung Nokta yapıştırması ) ve kimyasal değişikler (Yedek maddelerin hücre duvarlarından veya / ve hücre aralıklarından sökülmesi yoluyla,Çekirdek maddelerin depolanması ) bağdaştırılmaktadır.Ağaç çekirdeğinde yaşayan hiçbir hücre bulunmamaktadır. Renk çekirdek eğitimi Mecburi ve ihtiyari arasında değişmektedir. Örnekler: Önemli yerli kozalaklı Çekirdek ağaçları: Karaçam,Çam,Douglasie,Porsukağacı, Önemli yabancı kozalaklı Çekirdek ağaçları:Parana Pine,Hayat ağacı,Ardıç ağacı,Zeder,Alerce,Batı kırmızı cedar,Pitch pine,Kırmızı ağaç,Batı kırmızı cedar,v.s. Yerli yapraklı Çekirdekağaçları: Okoume,Iroko, Palisander,Dao, Abanoz,Makore, Sapelli,Afrika Mahon,Dibetou,Bete,Wege,Tchitola,Padouk,Limba,Teak,v.s.

 • Çiviağacı (Tahtası) ( Sp )
 • Öncelikli aşağı yukarı göze çarpan çekirdek ağaç ve iç kabuğa kadar giden ayakta bulunan gövdenin yaşayan hücreleri,gövdenin enine kesimin değişik parçalarında;su iletişimine faydalıdır.Geciken çekirdek ağaç oluşumundaki ağaçlarda,gövdenin enine kesiminde ne renk nede nemlilik farkları tespit edilebilinir,bu sebeple bunlara çivi tahta ağacı da denilir. Örnekler: Yerli çekirdek tahta oluşumu gecikmeli ağaçlar: Sivri akça ağaç,Dağda yetişen akça ağaç,Kızılağaç,Akkayın ağacı,Kayınağacı,Aspe,v.s. Açık renkli Çekirdek Tahtası (Olgun Ağaç R) Gövdenin enine kesilmiş sınır çubuklarının etrafında bulunan nerdeyse renksiz çekirdek bölgesi;sertlik eksikliğinden ve az su bulunmasından dolayı çivi tahta olmaktan kendini ayırır. Örnek: Açık renkli çekirdek ağaçlar: Köknar,Tarla Akçaağacı,Kırmızı Kayın ağacı,Çam,Armut ağacı,v.s. Ağaç çeşitlerinin sayısı 5 10 15 20 25 30 86 Ağaç çeşitlerinin renk göstergesi Soldan sağa:beyazımsı sarımsı kırmızımsı açık kahverengi kırmızımsı kahverengi kahve rengimsi yeşilimsi siyahımsı Çekirdeği Olgun Ağaç Çekirdek ve çivi tahtası arasında bulunan ağaç şeriti,bu çivi tahtasından daha az su içermektedir ve renk bakımından ayrılamamaktadır. Çekirdeği olgun ağaçlar: Dişbudak,Söğüt,Rüster;v.s. Ağacın Rengi: Anatomik,fiziksel ve kimyasal nedenlerden dolayı kendine has renk tonu ağaç çeşidine göre beyazdan siyaha kadar birçok geçişlerle renk göstergesi göstermektedir. Ağacın rengi ağacın çeşidinin içinde veya gövdesinde değişebilmektedir.Renk değişiklikleri (örnek:sonradan kararmalar) normaldir. Ağacın normal renginden çok farklı sapmalar renk hatalarıdır.Bir ve iki renklilik olarak değişmektedir.

 • Yıl halka genişliği ( Q ) ( Jbr ):
 • Yıl halkasının radyal genişlemesi;erken ve geç yetişen tahta parçaları ve bununla birlikte Yıl Halka genişliği, ağacın,Ağaç cinsine,Yaşa,İklime,Toprağa ve toplu bilimsel konuya bağımlı olarak,değerinde önemli derecede değişebilir. Örnekler: Kaba yaşlı (kaba halkalı): Yıl halkası 5 mm civarında; İnce yaşlı (ince halkalı): Yıl halkası 1.2 mm civarında; Orta Yıl Halka genişliği hesaplanması –b- şu formül ile yapılı;b= m/z;m; ölçülen mesafe mm olarak;z:ölçülen mesafedeki Yıl Halkaları.

 • Yetişme Bölgeleri: ( Q )
 • Ölçülen bölgede Flora zamanı içerisinde oluşan Gelişme Halkaları;Tropik ağaçlarda az gözenekli bölgelerden dolayı, yarım halka gözenekleşmesi veya parentim oluşması ima edilir. Anlamdaş: Flora bölgeleri Örnekler: Yerli Yıl Halkaları belirgin olan ağaç çeşitleri veya erken ve geç tahta bölgeleri; Gözenekleri az bölgeli Tropik ağaçlar:Jequibita,Niangon,Framire,Obeche,Pyinkado; Yarım Halka gözenekleşmeli Tropik ağaçlar;Cedro,Teak,v.s. Terminal parentim düzenlemeli Tropik ağaçlar:Doussie,Faro,Bubinga,(uzun muhafaza enzim düzenlemesine de bakınız)

 • Ağaç Şuaları
 • Anlamdaş:Sınır Şuaları (M),Şualar Şerit halinde parentim hücrelerinin yoğunlaşması,ağaç ve kabuk içinde kendilerini radyal uzatırlar.Şuaların konumu,düzenlenmesi,yoğunluğu,formu, birleşimi,büyüklüğü ve dağılım payları ağaçtan ağaca değişir. Var oluşundaki paylaşım:İlk ve ikinci sıradaki şualar,bununla birlikte sadece ilk şualar kabuk ile sınır’ı (ilik) birbirine bağlar; Konum itibariyle paylaşım:Kambiumun dışındaki Şualar – kabuk şuaları;kambiumun içindeki şualar – Tahta şuaları. Tahta şualama tüm kozalaklı ve yapraklı ağaçlarda rastlamak mümkün.

 • Uzunluk enzimleri (Lp)
 • Enine kesimde Gövde ekseninde uzunlamasına değişik düzenleme formlarında yürüyen ağaç enzimleri. Örnekler: Yapraklı ağaçlarda kozaklı ağaçlara nazaran daha sık rastlanır,bazı kozaklı ve yapraklı ağaçlarda da olmayabilir.Değişik düzenleme formları değerli diagnastik belirtilerdir. Tekstur:

  Anlamdaş:Dalgalı,Şekil,Ağaç Resmi Ağacın şekli,Yıl Halkaları,Yetişme bölgeleri,damarları,uzun enzim şeritlerinde,renk şeritlerinde,entersellular kanallarında ve tahta şualarında;ağaç dokularının değişik kesilmelerinden,hazırlanmalarından dolayı meydana gelir;lif gidişatlarının yön değiştirmesinden,renk ve optik etkenlerden,ağaç hatalarından ve ağaç hasarlarından etkilenir.

 • Düz
 • Görünüş düzeni:Tahta tekdüzen şekilli ve göze çarpmayan renk veya optik etkisiz;genelde tekdüzen renkli,düz lifli,hafif döngülü ile değişken döngülü arasında büyüyen ağaçlarda rastlanır. Ana kesim istikameti: R,T Tipik Ağaç Çeşitleri: Akçaağaç, Kızılğaç, Okoume, Huşağacı, Jequitiba, Tola, Abura, Armutağacı, Kavak lomba, Ihlamurağacı,Baboen v.s.


 • Düz
 • Görünüş düzeni:Belirgin Yıl halkaları veya büyüme bölge gidiş çizgileri bununla birlikte parentim şeritleri,renk maddeleri depolanması (Damarlaşma) veya entersellular kanalların ortaya çıkardığı,nerdeyse elips formunda,koy şeklinde veya dişli tahta şekli,çivi tahta bölgesinde paralel oluşmuştur. Ana kesim istikameti: T Tipik Ağaç Çeşitleri:Kozaklı ağaçlar,Halka gözenekli yapraklı ağaçlar,Dağınık gözenekli yapraklı ağaçlar-bilhassa tropik yapraklı ağaçlar-belirgin olarak

 • Titrek Düzen Teksturu ( T )
 • a) Erken (açık) ve geç (koyu) tahta bölgeleri dolayısıyla meydana gelmiştir;Karaçam b) Halka gözenekliliği tarafından meydana gelmiştir;erken Tahta koyu,Geç tahta açık renk;Rüster c) Geniş parentim şeritleri dolayısıyla meydana gelmiştir;Parentim açık renk,Lif bölgeleri koyu renk,bununla birlikte kaba iğne oyujları;Wenge (af/w) d) Çift renklilik (Damarlaşma) dolayısıyla meydana gelmiştir;Makassar-Abanoz (as/so) A b c d

 • Çizgili ( Düz çizgili )
 • Görünüş düzenleri:Ağaçta Yıl Halkalarının içinde oluşan karakteristik erken ve geç tahta oluşumlarından dolayı veya belirgin Yıl Halka sınırları veya gelişme bölgeleri tarafından meydana gelen uzun çizgili şekiller. Ana Kesim İstikameti: R Tipik Ağaç çeşitleri:Kozaklı ağaçlar ve halka tipi gözenekli Yapraklı Ağaçlar,arasıra dağınık gözenekli Yapraklı ağaçlar da düzenli gözenek azlığı olan bölgelerde görülür.Örnek:Framire Geniş parentim şeritlemesi tarafından meydana gelen açık-koyu çizgilenme Tipik ağaç çeşitleri:Lati,Wenge

 • Çizgili Teksture ( R )
 • a) Erken (açık) ve geç (koyu renk) tahta bölgeleri dolayısıyla meydana gelmiştir;Çam b) Halkalı gözenekler tarafından meydana gelmiştir;eken tahta koyu,geç tahta açık renk;Kırmızı Rüster (am/n) c) Geniş parentim şeritlenmesi tarafından meydana gelmiştir;parentim açık,lif bölgeleri koyu,kaba iğne oyuklu;Lati (af/w) d) Çift renklilik dolayısıyla meydana gelmiştir.(damarlaşma);Zinganga (af/w) e) Değişken döngü yetişmesi dolayısıyla meydana gelmiştir;Sapelli (af) Değişken döngü yetişmesi dolayısıyla meydana gelen az çok lif kaymaları,değişik Işık yansımaları ile tahtada az veya çok genişlikte uzun çizgili şekiller belirgin olmasını sağlar. Tipik Ağaç Çeşitleri :Kokrodua, Ako, Tiama, Kosipo, Sapelli, Sipo, Tali, Bosse, Dibetotu, Bilinga,Obeche. Belirgin renk maddelerinin depolanması (damarlaşma),daha doğrusu çift renklilik tarafından meydana gelen tahtanın uzunlamasına çizgileşme şekli. Tipik Ağaç Çeşitleri: Urunday,Rio Palisander,Doğu Hindistan Palisander,Makassar Abanoz,Dao,Zingana.