• Önemli Yapraklı Ağaç Belirtileri - Damarlar (Tracheiden)

 • Eksenel doğrultulmuş Damar bağlantılarının erime sonucu meydana gelen çok sayıda cansızlar,ağaçlaşmış hücreler,çoğunlukla su iletişiminde toplanmasında ve havalandırılmasında yararlı,damar bağlantıları arasındaki benekler ağıllaşmıştır. Erken vegeç ağaç tahta çoğu zaman ayırd edilebilinir. Örnekler Damar bağlantıları uzunlukları 100 mikro dan – 700 mikro ya kadar Damar uzunlukları:birkaç santimetre ile birçok metre arasında


 • Başka Gözenek düzenlemeleri
 • Örnekler Çapraz:Ökaliptus,ateş şeklinde-dallanmış geç tahta essig ağacı,teğet dalgalı,reç tahta Rüster,teğet-heveng formunda Cardwellia. Damar içeriği (Q): Tabiatın Organik veya gayri organik veya yapısal özellik olarak ortaya çıkar;bu arada damarlar tamamen veya parçalı doludur.

  Örnekler Organik:Reçine,Yağlar,Sepiler ve renk maddeleri,kauçuk,Kalsiumaoksalat Gayri organik:Kalsiumkarbonat,Kalsium fosfat,Silisik asit v.s. Yapısal özellik:thyllen Thyllen (Q)
  Thyllen (Q) Yan komşularının damar hücrelerine zorla beneklerin boşluk bölgelerinden giren nerdeyse tamamen onları ordan çıkaran kabarcık şeklindeki tahta şua veya uzun muhafaza enzim hücrelerinin gelişmeleri;Thyllen ler ince veya kalın duvarlıdır,benekli veya beneksiz,içerlerinde madde olur veya olmaz. Örnekler Moabi,Asil kestane ağacı,Iroko,Dao,Makore,Douka,Papel,Meşe,Robinie,Teak,Rüster
  Damar son kırılması (T,R) Bir damar bağlantısının bir diğerine damar enine duvarının kırılması ile olur.Kırılan duvar alanı (Delik duvarı) değişik formlarda ve düzenlerde açıklıklar baş gösterir,bunlar tek veya çoklu dur. Örnekler Tekli delik biçimide son kırılma:Akçaağaç,Kayınağacı,Meşe,Ihlamurağacı,Rüster v.s. Merdiven formunda son kırılma:Roterle,Huşağacı,Kayınağacı,Çınar,10 ile 40 basamak arasında; Ağ şeklinde son kırılma:Değişik bignonianslar.
  Damar duvar kalınlaşması (T,R) İnce ve kalın duvarlı damar duvarları yanı sıra bazen kalınlaşmış duvarlar ortaya çıkabilir,çoğunlukla spiral biçimindeki kalınlıklaşmalar Örnekler Spiral şeklindeki kalınlaşmalar:Akçaağaç,Ross kestane ağacı,Gürgen,Robinie, Ihlamuağacı,Rüster
  Damar duvar kalınlıkları (Q) 3…5 mikro arasında sallanmaktadır. Ağaç şuaları
  Ağaç şua düzenlenmesi (T) Tek düzen olmayan tahta şua yükseklikleri düzensiz (nerdeyse yaşlanmaya doğru),nerdeyse tek düzen olan tahta şualarında katlı düzen şeklinde (yükselme şekli) düzenlenmiştir. Katlı düzen şekli örnekleri Cocobola,Palisander,angelique,Movingui,Sapelli,Pckholz,Permambouc,Bete,Kotibe,Wenge,Padauk,Amerikan Mahon.
  Tahta şua formu: (T): Genellikle ağ şeklinde,simetrik,aynı zamanda asimetrik; (Q): Şerit formunda,yıl halkası etrafında kendisini değişken dağıtan. Örnekler Yıl halkası etrafında kendisini dağıtanlar:Kayınağacı,Çınar Tahta şua yoğunluğu (T) sıklığı-adetleri Teğet 1 mm lik ölçü çizgisini kesen tahta şuasının adetleri;4 ila16 arasında1 mm üzerinde. Örnekler Tahta şuasının az yoğunluğu:Ihlamur ağacı – 7 1 mm üzerinde T; Yüksek tahta şua yoğunluğu:Roterle – 15 1 mm üzerinde T.
  Tahta şua büyüklüğü (T) Tahta şua yüksekliği ve tahta şua genişliği ya tahta şua hücrelerinin sayılması ile veya mikroskopik mikro ölçümü ile belirlenir.Tahta şua genişlikleri 15 mikro ile 100 mikro arasında sallanmaktadır;yüksekliği 200 mikro ile 800 mikro arasında. Örnekler Tahta şua yükseklik verileri;mikro olarak,dolayısıyla ilave hücre olarak,tahta şua genişlik verileri:mikro olarak ve / veya hücrelerle (dolayısıyla tabakalaşma,örnek olarak 2 hücre genişliğindeki bir tahta şuası na aynı zamanda çift tabakalı da denilir) tahta şuasının en geniş bölgesinde ölçülür veya sayılır. Bazı tahta çeşitlerinde değişik büyüklükler ortaya çıkabilir.
  Tahta şuası birleşimi (R,T) Tahta şuasının gelişimi:Yapraklı ağaçların tahta şuaları tahta şua hücrelerinin formlarına göre,homogen ve heterogen birleşimlerden oluşurlar,sekiz tip hücre formuna ve tabakalaşmasına göre değişir. Örnekler Homogen tahta şuaları (sadece yatan tahta şua hücrelerinden birleşmişlerdir) Akçaağaç,Roterle,Huşağacı,Kayınağacı,Dişbudak,Meşe,Rüster.
  Birleşen tahta şuası (Q) Küçük ve ince tek tahta şua gruplarının aralarında damar yoktur,hafif büyütüldüğü zaman tek bir geniş mat parlaklığında bir “görüntü ilik şuası” görünüm verir. Örnekler:Roterle,Gürgen,Baumhasel.
  Uzun muhafaza enzimi 1 hücre formları ayrılmaktadır: Fuzi (fusi) formunda enine duvarsız hücreler;parentim yoğunluğu 2 hücreden oluşmaktadır.
  Uzun muhafaza enzim düzenlemesi (Q) Apotracheal Damarlarla irtibatı bulunmayan uzun muhafaza enzimi. Dağınık:Tek,liflerin arasında düzensiz dağılan parentimler veya hücre grupları Örnekler:Akçaağaç,Roterle,Huşağacı,Kayınağacı,Armut ağacı,Çınar,Kiraz ağacı.
  Çoklu dağılma:Tahta şualarının arasındakısa teğet çizgiler ile çoğalmış,yanı sıra ağ biçimi düzenine doğru değişen parentim hücreleri Örnekler:Gürgen,Avrupa Ceviz ağacı,Bete.
  Şerit formunda Merdiven formunda:Nerdeyse aynı genişlikteki tahta şualarının merdiven formunda bir örnek oluşturmaları,teğet yürüyen parentim çizgileri veya şeritleri;bunlar kendilerine tahta şualarından daha yakın dururlar ve altalta nerdeyse aynı mesafe vardır.

 • ÖRNEKLER
 • Fromager,Cocobolo,Jelutong,Assacu,Abura.
  Ağ formunda:Tahta şuaları ile birlikte ağ şeklinde bir örnek oluşturan teğet parentim çizgileri veya şeritleri;nerdeyse tahta şuaları kadar geniş olabilirler veya altalta hemen hemen aynı mesafeyi tutabilirler. Örnekler:Emien,Jacareuba,Abanoz,Meşe,Ihlamur ağacı.
  Terminal:Yıl halkası veya gelişme bölgelerinin sınırlandığı parentim hücreleri-çizgileri,veya şeritleri Örnekler:Andiroba,Cocobolo,Mutenye,Bubinga,Courbaril,Papel,Amerikan Mahon,Rüster.
  Konsantre:Az veya çok devam eden,gelişme tabakalarını takip eden parentin çizgileri veya şeritleri. Örnekler Çizgiler:Hickory,Makore,Manbarklak,Sougue. Örnekler Şeritler:Faro,Angelique,Wenge,Teak.
  Paratrachael Damarlarla bağlantılı duran uzun muhafaza enzimi.
  Seyrek:Damarları sarmış parentim hücreleri veya parentim hücre grupları,aynı zamanda tamamlanmamış parentim ana hattı olarak meydana çıkar. Örnekler:Asil kestane ağacı,Afrika Mahon,Parasolier,Kiraz ağacı.
  Vasisentrik: Daire yuvarlak da oval şekline kadar Damarları saran değişik genişlikte parentim ana hattı. Örnekler:Kokko,Cocobolo,Debama,Meşe,Niangon,Framiere.
  Geçiş formları:Vasisentrik-değişe örnek:Iroko,Movingui,Limba,Quarabu. Ali formu:Damarlar göz formunda parentimler tarafından sarılmış. Örnekler:Doussie,Ebiria,Tali,Limbali,Amaranth.
  Geçiş formu:Ali formu değişikliği:örnek:Iroko,Movingui,Limba,Quarabu.
  Değişken:Kendi aralarında eriyen,vasisentrik veya ali formunda parentim,bu da düzensiz teğet veya çapraz yürüyen şeritler veya şerit tane oluşturur. Örnekler:Paratrachael – vasisentrik ve ali formu.
  Unilateral:Damarları içten veya dıştan yani tek taraflı dokuan parentimler
  Örnekler:
  Unilateral – ali formu:Çiçek ağacı,Amourette
  Unilateral – vasisentrik:Dibetotu,Peroba Jaune
  Unilateral değişken:Bosse,Azobe.

  Uzun muhafaza enzim tahta kanalları ile bağlantılı (Q) Konsantre parentim şeritleri veya şerit parçalar damarlar arasında,teğet ve konsantre düzenlenmiş reçine kanallarını sarmakta. Örnekler:Krabak,Yank,Kapur,Merawan,Meranti.


  Lifler
  Uzunlamasına gerilmiş tahta veya iç kabuk hücreleri,öncelikle sağlamlaştırmaya yararlar.
  Örnekler:Ağaç lifleri:Libri formundaki lifler,Lif tracheiden
  İç kabuk lifleri:Kabuğun sert iç kabuğunda dağılı vaziyette.


  Lif düzenlemesi:L (Q)
  Lif tracheiden ların ve libri formların düzenli veya düzensiz bir şekilde düzenlenmesi.
  Örnekler:Okoume,IlombaiNiove,Baboen,v.s.


  Teğet düzenleme:Fromager,Obeche,v.s.
  Lif lümenleri L (Q)
  Lif boşluk yeri:en büyük lümen çapı mikro olarak ölçülür.
  Lif duvar kalınlığı 2 W (Q)


  İki yan yana lif lerin duvar kalınlığı:lümen den lümene mikro olarak
  W – lümen den orta ince lam a kadar tek duvar kalınlığı
  2 W – iki lifin lümenlerin arasında ki çift duvar kalınlığı
  2 W:L= Duvarlaşma;runkel sayısı (0,5 = ince duvarlı;0,6…0,9 = kalın duvarlı; 1,0 =çok kalın duvarlı)
  2 W+L= Lif çapı (veya orta lam dan orta lam a kadar küçülür).


  Lif uzunluğu
  Uzanmış madde de veya teeğt ince kesimlerde ölçülmeli.Uzunluklar tahta çeşitlerine ve gövdedeki konumdan bağlantılı ve yıl halkası içinde değişkendir.
  Örnekler
  Kısa lifler: 900 mikro
  Orta uzunluktaki lifler: 900…1600 mikro
  Uzun lifler: 1600 mikro
  Libri formundaki lifler (tahta,sert veya skler enzim lifleri)
  Uzunlamasına gerilmiş,sivrilmiş,çoğunlukla kalın duvarlı ve darcasına,cansız (bazende canlı),hava ve su içeren,az tekli yanlamasına ayrılmış benekler veya çok az ağıl benekler (3 mikro) içeren,sağlamlaştırmaya yarayan hücreler.
  Örnekler:
  İnce duvarlı libriform lifleri:Kımızı kızılağaç,Huşağacı,Papel,Ihlamurağacı
  Kalın duvarlı libri form lifleri: Yang,abanoz,Kayınağacı,Amaranth.


  Özel form
  Kapanmış libri:Okoume,Andiroba,Ozigo,Sapelli v.s.Meliaceen;Billur getiren libri form lifleri.
  Tahta çekim lifleri:
  Uzunlamasına gerilmiş,kalın duvarlı ve darcasına libri form lifleri belirgin kalınlıkta,tahtalaşmamış,gelatinize hücre duvar tabakası (G tabakası) Bunlar ikinci duvarlara dayanır ve her iki dış tabakanın yerine geçebilir.G tabakasının ince yapısı;lam daha doğrusu petek şeklinde. Örnekler:
  Yapraklı ağaçların çekme tahtasında:özellikle Papel de.


  Tracheiden:
  Değişik formlaşmış,nesir kimatik,sağlamlaştırmaya,iletmeye veya toplama yarayan ve her Ağaç çeşidinde bulunmayan hücreler.

  Örnekler
  Lif tracheiden (bunlar liflerden sayılır),damar tracheiden,vasisentrik tracheiden.
  Lif tracheiden:Tracheide nin libri form life geçiş dönemi:uzunlamasına gerilmiş,çoğunlukla kalın duvarlı vedarcasına,fakat teğet ve radyal duvarların içinde büyükçe ve sivrice küçük ağıl benekli (3 mikro) bulunur.Çoğunlukla sağlamlaştırmaya fakat aynı zamanda iletmeye ve biriktirmeye yarar.Lif tracheiden büyük bölümle libri form lifin enine ve radyal kesiminde ayrılır:kendilerinin büyük ölçümlerinden radyal düzenleme (Q) ve benekleşme (R)
  Örnekler
  Ross kestane ağacı,Huşağacı,Asil kestane ağacı,Kayınağacı,Armutağacı,Çınar,Eber dişbudak. Özel formlar:Kapanmış lif tracheiden.
  Damar tracheiden (tamamlanmamış damar parçaları):Damar dan tracheide ya geçiş formu:küçük damar parçalarının formda,büyüklükte,benekleşmede ve duvar kalınlığında benzer,damarlara eşlik ederler ve su iletişiminde yararlar,son kırılmasız. Örnekler:Huşağacı,Kayınağacı,Rüster
  Vasissentrik Tracheiden:Kısa,düzensiz formlaşmış,damar yüksekliğinde ve üst üste geçmiş tracheide,ağıl benekli ve çoğu zaman yuvarlanmış sonlar ile. Eksenel iletişim yolları oluşturmazlar. Örnekler:Asil kestane ağacı,Dişbudak,Meşe