• Diğer Kozaklı ve Yapraklı Ağaç Belirtileri - Reçine yolu,Reçine kanalı (Q,T)
 • Uzunlamasına gerilmiş,boru formunda,eksenel veya radyal yürüyen enter sellular,epit hücreler ile giydirilmiş oda;parentim hücrelerinin daha önceden birlikte olup sonradan birbirlerinden ayrılmaları ile meydana gelir. Örnekler Kozaklı ağaçlar:Avrupa Karaçamı,Çam,Çamağacı,Douglasie Yapraklı ağaçlar:Faro,Yang,Kapur,Merawan,Meranti.


 • Epit hücreleri: (Q,T)
 • Parentimatik salgı hücreleri,enter sellular kanalları veya reçine kanallarını tabaka halinde sarmıkta;kendi içlerinde oluşan reçineyi,reçine yolundan basınç ile ayırırlar. Örnekler: Kalın duvarlı epit hücreleri:Avrupa Karaçamı,Çam,Douglasie İnce duvarlı Epit hücreler:Çam ağacı.


 • Sarsıntı doğuran enter sellular yolu,(Q,T)
 • Eksenel veya radyal yürüyen,bir yara sonucu duran ağaçta oluşan oda genelde normalden daha büyük,Q da teğet olarak düzenlenmiş.Sonuçları olabilir;bölgesel oyulma,açılma veya hücre duvarlarında hem açılma ve oyulma. İçeriği:Reçineler,Lastik,Yağlar,v.s. Örnekler:Dibetotu,Suren.


 • Benek
 • Hücre duvarının hücre lumen lerinde sonra açılması;hücreden hücreye madde hareketine yararlar,özellikle maddelerin enine iletilmesine faydalıdırlar.Her benek dışa doğru bir benek ince zarı ile sınırlanmıştır ve içe doğru açıktır.Benek iç zarı,benek boşluk odası,(benek kanalı,benek kamarası) benek mansaplaşması (Porus) Örnekler Benek tipleri:ağıl benek,basit benek,kör benek,ayırma beneği,çerçeve beneği,iç içe geçmiş benekler. Benek mansaplaşması:yuvarlak,oval,köşeli,lens formunda,yarık şeklinde,ağıl beneklerde dahil:dokunan,karşı ya geçen. Ağıl benekler:Ölü hücrelerin hücre duvarını kırıp geçmeleri,ikinci duvar benek ince zarını bir kubbe gibi saat camı formunda bir kabarıklılık ile kaplar,bununla birlikte bir porus tarafından etrafı sarılı bir ağıl meydana gelir.Orta ince yapraktan ve birinci duvardan birleşen benek ince zarı kozaklı ağaçlarda ortadan Torus şeklinde kalınlaşır. Yapraklı ağaçlarda büyüklüğü 3…11 mikro kadar ulaşır. Önemli Kozakli ağacın erken tahta tracheiden de ve aynı zamanda yapraklı ağaçların damarlarında ve tracheidenlerde bunların radyal duvarlarında. Özel formlar:Süslenmiş ve güzelleşmiş,Ağıl benekler. Yarık ağıl benek: Yarıklı daha doğrusu ince yarık formundaki ağıl benek porusu. Örnek:Genellikle Kozaklı ağaçların radyal duvarlarınıngeç tahta tracheiden lerinde . Yapraklı ağaçlarda lif tracheiden lerinde.


 • Melezleştirme tarla benekleri (R)
 • Tahta şua hücrelerin ve uzun tracheiden ların (NH) çapraz karşılaşması ile meydana gelir,veya tahta şua hücrelerinin ve damarların (LH);benek formu ve çaprazlaşma alanındaki düzenleme benekleşme tipini tanımlar ve ağaç çeşit tanımasında yarar.
  Kozaklı ağaç örnekleri:
  Çerçeve benekleşmesi,pineoide,piceoide,cupressoide,taxodioide melezleşme benekleşmesi.


  Çerçeve beneği:Dört köşe ile dörtgen arasında düzenlenen,nerdeyse tüm melezleşme bölgesini “tahta şua parentimi/uzun tracheide”kaplayan benek. Örnek:Çam

  Pinoid:Formunda ve büyüklüğünde değişebilen erken tahta beneği;oval ile yuvarlak arasında değişen benek mansaplaşması ya aynı büyüklüktedir veya geçer. Örnekler:Lonleaf Pine,Weymouth çamı.

  Piceoid:Birçok benek erken tahta içinde yarık şeklinde,geçen,yanlamasına dan nerdeyse eksenel durumda benek mansaplaşması. Örnekler:Köknar,Avrupa Karaçam,Çam,Douglasie.

  Cupressoid:Birçok benek erken tahta içinde lens formunda oval a kadar, kapalı, yanlaması dan nerdeyse eksenel durumda benek mansaplaşması. Örnekler:Parapina,Selvi ağacı,batı Amerika Hemlock Köknarı.

  Taxodioid:Bir çok benek erken tahta içinde büyük,oval ile yuvarlak arasında kapalı ve dokunan,yan yatan benek mansaplaşması. Örnekler:Incense cedar,Redwood,Büyük hayat ağacı. Tahta şuası / Damar:Tahta şuası parentim hücreleri ve damar bağlantıları arasında ki benekleşme.
  Örnekler:
  Yarık dan oval formuna kadar (yatay dan dikey e kadar)
  Küçük yuvarlaklaşmış:Huşağacı,Afrika Mahon.
  Büyük yuvarlaklaşmış:Okoume,Papel.


  İçerdiği maddeler:
  Amorph:Madde değişimin ara veya son ürünleridir;bunların oluşması ağaç çeşidi,ağaç parçası,yaş ve bulunduğu mevkii ile bağlantılıdır.Genellikle çekirdek ve çivi tahtası arasındaki sınır da bulunurlar.Ağacın yan maddeleridir; sertlik, reçineleri, yağlar, katıkyağları, tabaka maddeleri,renk maddeleri,alkaloidler,organik ve gayri organik asitler ve tuzlar. Bunların renge,kokuya,parlaklığa,kimyasal,fiziksel,mekanik ve teknlojik tahta özelliklerine tesirlidir.
  Örnekler:
  Özellikle “yağlı”:Ihlamur ağacı,Huşağacı,Çam ağacı dır.
  Özellikle “sert”:Meşe,Rüster,Çınar,Dişbudak tır.
  Çok şekerli:Şeker akçaağacı,Şeker Huşağacı dır.Özellikle reçineli:Tola,Tchitola,Faro,Yang dır.
  Eterli yağlar içeren:Kapur,Re dir.
  Çok kalıplaşma maddesi içeren:Meşe,Asil kestane ağacı,Robinie,Quebracho
  Çok renk maddesi içeren:Değişik kırmızı mavi ve sarı ağaçlardır. Örnek: Pernambouc, Campeche,Tatajuba
  Biolojik etkili alkaloidler ve uyarı ve zehirli maddeler içeren yaklaşık 40 ağaç çeşidi vardır.Örnek olarak:Ipe,Palisander,Bete,Makore
  Kauçuk içeren:Pockağacı arasında Teak tır.


  Kristaller:Parentimatik hücreler içinde bulunan değişik şekillendirilmiş kristaller.
  Örnekler:
  Tahta şuası ve uzun parentim içinde,en sonların ve kapanmış hücrelerin içinde;bez formunda,rapidler,rhombler,kum,SİO 2 bulunur. Bezler:Sabah yıldızı formunda birleşmiş kristaller,ya hücre duvarına bir sap ile bağlıdırlar veya hücre içinde boşluktadırlar,bazen organik özlü bir çekirdek ile beraber.
  Örnekler:Badam.
  Raphiden:
  Çok ince her iki tarafta keskin sivri,çoğu zaman bağ içinde birleşmiş kristal iğneleri
  Örnekler:Punah.
  İğne formundaki kristaller = acciculare kristaller.
  Styloid:Uzunlamasına,sütun şeklinde,genişliğinden dört kat daha uzun,sivri ve kör uçlarla donanmış kristaller.
  Örnek:Limba.

  Phombik:
  Prismatik kristaller;tek veya kristal hortumları uzun parentimlerin içinde (bazen de iç içe kapalı) aynı zamanda ağaç şua köşe hücrelerinde de meydana gelebilir. Kalsiumoxalat dan oluşur.
  Örnekler:Hickory,Bang lang.

  Kum şeklindeki kristaller:İnce,çoğu zaman tane şeklinde yığın da birleşen kristaller
  Örnekler:Angelique.
  Silisyum ilgeç (SİO 2):Küresel veya tahta şualarında değişik formlaşmış,uzun parentim veya lifler
  . Örnek:Koto

  Tahta nın kokusu:
  Eterik yağların,,reçinelerin,mansaplaşma maddelerinin kafur ve başkalarının depolanması na bağlanmaktadır. Bu taze ağaçta alınabilir veya kurumuş tahtada.
  Örnekler:
  Aromatik:Ardıç ağacı,cedro,Sapelli
  Menekşe türü:Yaran

  Kafur tür:Kafur ağacı